หน้าแรก                              

ทัวร์ฮัจย์

การประกอบพิธีทำฮัจย์() หรือ การทำฮัจย์ คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย ในเดือนซุลฮิจญะห์ ตามวันเวลา และสถานที่ต่าง ๆที่ทางศาสนาอิสลามกำหนดไว้ ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิง ทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และการเดินทาง ที่จะต้องปฏิบัติ ในช่วงฮัจย์ ชาวมุสลิมทั่วโลกจะเดินทางเข้าสู่ประเทศซาอุดิอารเบีย โดยก่อนอื่นจะมีการทำ อิฮรอม นั่นคือการตั้งใจว่าจะทำพิธีฮัจย์ ก่อนการเข้าไปในแผ่นดินฮะรอม (แผ่นดินต้องห้าม) โดยจะปฏิบัติตามกฏของฮัจย์ ผู้ชายจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย มาสวมผ้าเพียงสองผืน ส่วนผู้หญิงจะแต่งกายโดยการปกปิดอวัยวะทั้งหมดยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ จากนั้นก็จะมาชุมนุมกันที่ ทุ่งอะรอฟะห์ ในตอนเช้าตรู่ของวันที่เก้าของเดือนซุลฮิจญะห์

ทัวร์อุมเราะห์

การประกอบพิธีอุมเราะห์ () หรือ การทำอุมเราะห์ คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย ซึ่งสามารถกระทำได้ตลอดทั้งปี ในภาษาอาหรับ “อุมเราะห์” หมายถึง การเยี่ยมเยียนสถานที่พำนักของท่านศาสดา ตามหลักแล้วการทำอุมเราะห์นั้นจะมีการทำ อิฮรอม นั่นคือการตั้งใจว่าจะทำพิธีอุมเราะห์ ณ สถานที่ที่กำหนดไว้(Miqat) โดยจะปฏิบัติตามกฏขอการทำอุมเราะห์ ผู้ชายจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย มาสวมผ้าเพียงสองผืน ส่วนผู้หญิงจะแต่งกายโดยการปกปิดอวัยวะทั้งหมดยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ

แพคเกจฮัจย์

แพคเกจอุมเราะห์

Package Hajj Tour


Air Ticket Promotion
Here you are! selected
special promotion

iata 35307775 Nilly Travel Expert Ltd,.Part.
Nilly International Co,.Ltd.
132 Soi Ramkhamheang 26/1 Ramkhamheang Road, Huamark Bangkapi Bangkok 10240 Thailand
Tel : 02-732-9315, 02-732-9316 Fax : 02-732-9450